تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

باران دلتنگی - آیا میدانید؟

آیا میدانید؟

جمعه 13 مرداد 1391 05:27 ب.ظ

نویسنده : علی فلاح نژاد
ارسال شده در: پدیده های علمی ، بی طرف ، خبر ، فرهنگی ، پیامک ، عمومی ، علمی ،
Description: cid:1.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
آیا میدانستید که: در مجسمه هایی که برای یادبود سربازها میسازند: 
اگر 2 پای اسب بالا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده. 
اگر 1 پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده. 
اگر 4 پای اسب روی زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده
 
Description: cid:2.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
آیا میدآآیامیدانستید که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند: 
Kan Ghu Ru 
که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است. 
در حقیقت منظور بومیان این بوده که "ما منظور شما را نمی فهمیم".
 

Description: cid:3.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
Each King on playing cards represent a King in real history:
Black diamond (cards) Diamonds: Julius Cesar
 
Black spade (cards) Spades: King David 
 
Black club (cards) Clubs: Alexander The Great
 
Black heart (cards) Hearts: Charlemagne 
آیا میدانستید که: هر کدام از شاه های ورقهای بازی نشانگر شاهی در واقعیت است؟
Black diamond (cards) خشت: ژولیوس سزار
 
Black spade (cards) پیک: شاه دیوید
 
 
Black club (cards) خاج: اسکندر کبیر
Black heart (cards) دل: شارلمانی 
 
  
 
Description: cid:4.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
During historic civil wars, when troops returned without any casualties, a writing was put up so all can see, which read 
"0 Killed". 
From here we get the expression "O.K." which means all is good.
آیا میدانستید که: در زمان جنگهای باستانی هنگامی که سپاهیان بدون تلفات از جنگ بر میگشته اند پلاکاردی حمل میکردند که روی آن نوشته بود: 
(تعداد تلفات 0)
ریشه OK از این اصطلاح است.
Description: cid:5.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air?
آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟
Description: cid:6.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
Multiplying  111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
آیا می‌دانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321
 
Description: cid:7.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
The body's strongest muscle is our tongue
آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟
 
Description:
 cid:8.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
Statistically, people are more afraid of spiders than they are of dying
آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟
Description: cid:9.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
All polar bears are left handed
آیا میدانستید که:  خرسهای قطبی چپ دست هستند؟
 
 
 
Description: cid:10.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
Crocodiles cannot stick out their tongue
آیا میدانستید که: سوسمارها نمیتوانند زبانشان را بیرون بیاورند؟
 
Description: cid:11.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
Butterflies taste with their feet
آیا میدانستید که: مراکز چشایی  پروانه روی پاهایش قرار دارد؟
 
Description: cid:12.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
A cockroach can live 9 days without it's head.  It only dies because it cannot eat.
آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟
 

 
Description:
 cid:14.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
A duck's quack has no echo, and nobody knows why
آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟
 
Description: cid:15.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
 
It is impossible to sneeze with your eye's open
آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟
Description: cid:16.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
 
Starfish have no brains
آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟
Description: cid:17.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
 
Thomas Edison was afraid of the dark.
آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟
Description: cid:18.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
The word "cemetery" comes from the Greek  koimetirion which means dormitory
آیا می‌دانستید که: ریشه کلمه "Cemetry" (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی "Koimetirio" به معنی "خوابگاه" است؟
Description: cid:19.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
 
It is impossible to suck your elbow.
آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟ 
 
Description: cid:20.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
 
Mosquitoes have teeth
آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟
Description: cid:21.3978275839@web125505.mail.ne1.yahoo.com
80% of the people who read this will try to suck their elbow.
آیا میدانستید که: 80% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند؟
 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -